Gas- och partikelemissioner från vulkaner

Globala atmosfärsdata och meteorologiska modeller ger en möjlighet att modellera spridning av utsläpp från olika vulkaner:

Nyiragongo, Kongo:

Nyiragongo är en mycket aktiv vulkan i östra Demokratiska Republiken Kongo, nära gränsen till Rwanda. Staden Goma, med ca 1 miljon invånare, ligger inom 20 km från Vulkanen. Området är politiskt instabilt; med hundratusentals flyktingar från pågående konflikter i området. I januari 2002 fick Nyiragongo ett utbrott med snabba lavaflöden (upp till 100 km/h) som raserade 20 % av Goma.

Förutom risken för direkt skada från lavaflöden, står vulkanen för ett av världens starkaste utsläpp av vulkaniska gaser. SO2 utsläpp varierar mellan 5000 - 50000 ton/dag. Dessutom släpps stora mängder av HCl och HF ut. Människor och vegetation nedvinds från vulkanen är påverkas direkt av de giftiga gaserna men även genom surt regn och försämrad vattenkvalitet.

Sedan 2003 har Chalmers medverkat i utveckling och installation av mätinstrument för att uppskatta de totala gasutsläppen från Nyiragongo. De huvudsakliga målet är att förbättra riskbedömning.

I detta projekt vill vi bygga på tidigare resultat genom att studera de regionala effekter som gasutsläppen har med avseende på människors hälsa och miljön. En mesoskalig vädermodell har satts upp för att producera högupplöst meteorologisk data över regionen. Meteorologiska fält används tillsammans med utsläppsdata för att driva en atmosfärisk spridningsmodell. Med denna metod studerar vi den geografiska fördelningen av marknära gaser över olika tidsperioder. Slutligen kommer markvärdena jämföras med regional hälso-data för att studera effekten av utsläppen.

Samarbete med Bo Galle, Chalmers

Kontaktpersoner: Anna Rutgersson

Senast uppdaterad: 2022-08-03