Gasutbyte mellan hav och atmosfär

Havens roll i den globala kolcykeln är central, haven har tagit upp 25-30% av de antropogena kolutsläppen. För att kunna bedöma hur havens upptag av koldioxid kommer att se ut i framtiden är det viktigt att förstå de processer som styr upptaget. I det aktuella projektet utvekclar vi förståelsen för utbytesprocesser av gaser generellt (och i synnerhet koldioxid).

Aktiva: Erik SahléeAnna RutgerssonMonica MårtenssonAnna Sjöblom

Senast uppdaterad: 2021-01-20