Infrastruktur

Infrastruktur och generell information om mätplatsen:

ICOS Östergarnsholm välkomnar alla forskare och forskargrupper att komma till mätstationen och använda existerande infrastruktur för egna mätningar eller andra samarbeten. Oavsett om det handlar om ett tillfälligt forskningsbesök eller placering av mätutrustning i tornet, mätstugan eller vid förbipasserande mätningar utförda på båt/skepp så välkomnar vi er och ska göra vårt bästa för att stödja era behov.

Mätmaster.
Figur 1: Mätmaster på fältstationen.
Figur 2: Foto av existerande infrastruktur taget från 10-meterstornet visar mätstugan, strömförsörjningssystemets komponenter och också kablar som går från mätmasterna till dataloggers i mätstugan.

Siten ligger cirka 4 km från Gotlands ostkust på Östergarnsholm vilket är en liten, relativt plan ö med en utbredning på cirka 2 km i väst-östlig och nord-sydlig riktning. Maxdjupet på havet inom en kilometers radie är cirka 30 m. Stationen läge i WGS84 koordinater (latitud, longitud) är:

30 m mätmast: 57.43010, 18.98415

SAMI och Seabird sensorer: 57.42333, 18.99450

Vågboj (mätningar utförda av FMI): 57.41667, 19.05333

Karta över Östergarnsholm med omgivningar
Figur 3: Skiss över ön Östergarnsholm, Gotlands ostkust och approximativt läge på 30-metersmätmasten, vattensensorer och vågbojen.
Figur 4: Flygfoto över den södra delen av ön med positioner för mätmast, mätsstugan, dieselgenerator och hamnen dit båten kan lägga till (foto ursprungligen från Lantmäteriet).

Till Östergarnsholm kommer forskare enklast med båt från Herrviks hamn genom kontakt med privatpersoner som har kontrakt med Uppsala Universitet. Mätplatsen besöks vanligen ungefär varannan månad för underhåll om havs och väderförhållanden tillåter detta. Instrument och mätbojar kräver ett större fartyg i samband med byte och detta sker typiskt sett två gånger per år till fabrikskalibrerade sensorer. Det finns ingen havsis på mätplatsen men hamnen i Herrvik kan frysa till vintertid vilker gör siten svårtillgänglig vissa tider på året. Typiskt sett brukar temperature I atmosfären variera mellan -20oC och +20oC på mätplatsen.

Figur 5: Foto på båten som brukar transportera personal och utrustning mellan hamnen i Herrvik och Östergarnsholm.

Det finns ingen nätansluten ström på Östergarnsholm. Istället har mätstationen en egen strömförsörjning bestående av vindturbiner, solpaneler och en dieselgenerator i reserv. Denna ägs av Uppsala Universitet men övervakas och sköts av ett externt bolag. Det är en off-grid lösning som levererar el med 12 V, 24 V eller 230 V spänning. Den totala effekten tillgänglig från systemet är cirka 2.5 kW (sedan November 2016). Dieselgeneratorn är placerad cirka 400 m norr om den huvudsakliga mätplatsen för att minimera inflytande på mätningarna.

Figur 6: Foto av dieselgenerator container placerad nära hamnen på Östergarnsholm.
Figur 7: Foto av mätstugan med solpaneler och vindturbiner.

Det finns en ouppvärmd mätstuga som kan användas delat mellan Uppsala, Universitet, Stockholm Universitet och besökande forskare med ett gemensamt utrymme om cirka 6.5 m2. För tillfällig förvaring finns även visst utrymme inuti en container som används för förvaring av en stor batteribank som en del av strömförsörjningssystemet. Det finns 3G modem på siten för kommunikation. Det finns inga motordrivna fordon på ön. Det finns en mindre vagn att dra utrustning på från hamnen till mätplatsen.

Figur 8: Strömförsörjningscontainer med solpaneler och två vindturbiner. Långt bort i bakgrunden skymtar reservkraftsgeneratorn.