Klimat

Med en medeltemperatur på 7°C och ett årsmedelvärde för nederbörden på 383 mm (tidsperiod 1961-1990 från SMHI stationen Östergarnsholm) så klassificeras öns klimat efter Köppen som ett Cfb-klimat, d.v.s. fuktigt tempererat klimat med milda somrar och vintrar.

Det kalla vattnet under vår och sommar ger dominerande stabil skiktning för atmosfären under april till juli. Trots låga temperaturer på vintern fryser havet runt Östergarnsholm inte till, utan uppvisar isfria förhållanden hela året. Lågtryckspassager ger under vintertid typiskt sett högre vindhastigheter i jämförelse med under sommaren.
 

Figur 1: Klimatdiagram för Östergarnsholm (1961-1990, SMHI station Östergarnsholm). Diagrammet visar månadsmedelvärden för temperatur och nederbörd. När nederbördsstaplarna är nedanför temperaturkurvan indikeras en torrsäsong. När nederbördsstaplarna når över temperaturkurvan indikerad ett fuktigt klimat.

Östergarnsholm är en liten och relativt platt ö täckt av en stenig yta. Vegetationen på ön består av en del träd (mestadels i nordöst) och för övrigt mest gräs, örter och små buskar.

Figur 2: Foto över Östergarnsholms vegetation och delar av sitens infrastruktur. Fotot är taget innnan tillkomsten av uppdaterad strömförsörjningslösning (November 2016).

Kolcykeln på Östergarnsholm visar på en tydlig säsongsvariation med ett typiskt kolupptag av Östersjön från April till Oktober och emissioner från November till Mars. Algblomning med risk för påbyggnad och nedsmutsning av sensorer placerade i vattnet är inte ovanligt under sommaren.

Figur 3: Modellerat partialtryck av CO2 (pCO2) i atmosfären och havet utanför Östergarnsholm.