Mätningar

Mätningar i atmosfären och havet:

Mätningar i atmosfären inkluderar högfrekventa mätningar av vindens 3 komponenter med sonic anemometer, kovariansmätningar av koldioxid, vattenånga och värmeflöden. Det finns ett gradientsystem för koldioxid och vattenånga på mätplatsen och propelleranemometrar och temperaturmätningar i 30 m masten. Relativ fuktighet, tryck, solinstrålning och nederbörd mäts också på siten. Under olika tidsperioder har även andra saker mätts så som exempelvis metan, syre och molnighet.

Figur 1: Foto från 30-meterstornets bas. Sensorer på olika tidsperioder har bytts ut och bytt plats mellan olika höjder.
Figur 2: Illustration av 30-meterstornet med approximativa höjder för olika nivåer. Sensorer på olika tidsperioder har bytts ut och bytt plats mellan olika höjder och historiskt sett är det inte ovanligt att data saknas på en eller flera nivåer beroende på strömförsörjningsproblem, låg finansieringsgrad och försenade möjligheter till underhåll p.g.a. mätplatsens avlägsna läge.

Mätningar I havet tas med flera olika sensorer semi-kontinuerligt vid utplacering av instrument från forskningsfartyg. Dessa mätningar inkluderar havets temperatur både vid ytan och på flera djup och på motsvarande sätt för konduktivitet (som agerar en proxy för salthalt) på djup från cirka 0.5 m till 20 m. Mätningar sker även av koldioxid i vattnet (pCO2), syre, pH, klorofyll, turbiditet och fDOM, liksom vågmätningar i samarbete med Finska Meteorologiska Institutet (FMI). Manuella vattenprovtagningar genomförs även som inkluderar fosfor (TP, PO4), kväve (TNm, NH4, NO3+NO2) och kiseldioxid (DSi).

Figur 3: Illustration över designen av mätbojen som används för mätningar i havet cirka 1 km från mätmasten.