Vindenergi

Vindkraftverk. Foto.

Vid Uppsala universitet har den meteorologiska forskningen sedan många år koncentrerats på förhållandena i det atmosfäriska gränsskiktet, d.v.s. den del av atmosfären som utgör dess lägsta hundratalet eller tusentalet meter. Forskningsarbetet har därvid inkluderat både fältmätningar och numerisk modellering, och medfört att stor erfarenhet erhållits avseende förhållandena i den del av atmosfären som är av störst intresse i vindenergisammanhang.

Senast uppdaterad: 2022-06-21