Vindkartering över Sverige - version 2007

Det resultat av vindkarteringen som här finns tillgängligt är den slutliga version som tas fram inom projektet ’Kartläggning av vindpotentialen i Sverige’ (Energimyndigheten projektnr 20484-1). Medelvindarna baseras på modellberäkningar med den s.k. 'MIUU-modellen' med 1 km horisontell upplösning. De nedladdningsbara kartorna ger årsmedelvindarna på 49m, 72 m och 103 m höjd ovan nollplansförskjutningen. Denna anges normalt till ca 3/4 av vegetationens höjd, d.v.s. med en 20 m hög skog, ska 15 m läggas till för att få höjd ovan mark. Vi får alltså för fallet med 20 m hög skog att resultaten t.ex. för höjden 72 m gäller för 72+15=87 m ovan mark. Kartorna ger årsmedelvindarna i 27 områden som tillsammans täcker hela Sverige. En mer detaljerad rapport som beskriver vindkarteringen kan laddas ned här: Rapport.

Vindkartor i 27 delområden: Klicka på en av länkarna för att ladda ned kartor över önskat delområde på respektive höjd:

Länkarna nedan leder till nedladdningsbara textfiler som innehåller årsmedelvindarna för varje km2 i tabellförm.

De fyra kolumnerna ger: kolumn data
1 RT90 koordinat y (väst-ost i m)
2 RT90 koordinar x (syd-nord i m)
3 Höjd över havet (m)
4 Årsmedelvindhastighet (m/s)

NaN-värden (Not-a-Number) förekommer där 1 km data inte täcker hela Sveriges ekonomiska zon till havs.

En person ror en eka på vatten med vindkraftverk i bakgrunden. Foto.Tillbaka

Senast uppdaterad: 2022-06-21