Miljöanalys

Ämnet miljöanalys omfattar studier av hur olika abiotiska (kemiska och fysikaliska processer och variabler) interagerar med biotiska variabler som beskriver främst de akvatiska ekosystemens struktur och funktion.

Populärvetenskaplig presentation

Miljöanalys

Ämnet geovetenskap med inriktning mot miljöanalys omfattar studier av hur föroreningar, klimat och markanvändning påverkar den akvatiska miljön. Genom en tvärvetenskaplig förståelse av hydrologi och biogeokemi bygger vi en vetenskaplig bas för vattenvård som gör det möjligt att särskilja mänsklig påverkan från ”naturlig” variabilitet.

Forskarutbildning

En person utför mätningar i ett litet vattendrag. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2021-06-09