Avrinningsområdesvetenskap

Älv. Foto.

Avrinningsområdesvetenskap i en föränderlig värld

Vatten är kärnan i allt vi gör: Det berör alla aspekter av våra liv och spelar en avgörande roll i de globala strategierna för hållbar utveckling. I en föränderlig värld är avrinningsområdet det grundläggande landskapselementet bakom hydrologiska processer, vattenbeskaffenhet och förvaltning av vattenresurser. Dagens miljöproblem angrips i allt högre grad av beslutsfattare och aktörer på grundval av avrinningsområdets geografi, där den underliggande fysiska, biologiska och kemiska vetenskapen är komplex. EUs ramvattendirektiv har krävt att flertalet länder i Europa tvingats att strukturera sina nationella vattenförvaltningar längs avrinningsområdesgränser. Med stöd från FORMAS, VR och EU Horizon2020 utforskar vi växelverkan mellan de hydrologiska, biologiska och geokemiska processer som formar terrestra och akvatiska ekosystem. En förståelse för dessa hopvävda ekosystemprocesser behövs för att förstå gensvaret från avrinningsområdet och dess vattenkemi på klimatförändringar, atmosfäriskt nedfall, förändringar i marktäcke och andra drivkrafter bakom miljöförändringar.

Kontaktpersoner: Claudia Teutschbein & Thomas Grabs