Klimat och miljö

Vatten är en förnyelsebar resurs och en kraft som påverkar både klimat och samhälle. Forskning för ett mer hållbart samhälle kräver tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning mellan hydrologi, biogeokemi, ekologi, ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och statskunskap.

Kontaktpersoner: Claudia Teutschbein, Thomas Grabs

En liten å i skogslandskap. Foto.

Senast uppdaterad: 2022-04-04