Vittring och hållbart skogsbruk

En skogsmaskin på ett kalhygge. Foto.

Sverige knyter stora förhoppningar till skogens roll i den framtida energiförsörjningen. Men de officiella nationella beräkningarna ger vid handen att tillgången av frigjorda näringsämnen (t.ex. Ca, Mg) inte är tillräckliga för att upprätthålla dagens skördenivåer, och än mindre ökade skördenivåer.

Det beräknade vittringsunderskottet från skogsbruk är oroande eftersom vittringsprodukter dels är näringsämnen till träden och dels motverkar försurning av vattenekosystemen. Kompensation av basverkan utöver vittring är möjlig, med ett antal fundamentala frågor kvarstår att lösa. Projektets mål är att tillhandahålla uppdaterade och förbättrade vittringsberäkningar i både tid och rum relevanta för ett uthålligt skogsbruk, med adekvata osäkerhetsbedömningar. Utvecklingen av vittringsmodeller ske genom att modellerna testas mot data från olika skalor, inkluderande laboratorie-, provyte- och avrinningsområdesnivå. De förbättrade modellerna kommer även att prövas under olika skogsskötselregimer.

Senast uppdaterad: 2022-07-12