Naturgeografi

Ämnet naturgeografi omfattar den del av geografin som beskriver och förklarar landskapsmiljön och dess förändringar genom naturliga processer och människans påverkan.

Populärvetenskaplig presentation

Vad forskar vi om?

I ämnet naturgeografi studeras landskaps-, miljö-, och klimatdynamik i tid och rum med- och utan mänsklig påverkan. Tillvägagångsättet är att använda både kvantitativa och kvalitativa analyser av naturens egna arkiv, fältkartering och övervakning, GIS/fjärranalys, studier av processer, samt modellstudier. Forskningen i naturgeografi vid Uppsala universitet är inriktad på glaciologi, samt klimat och miljöutveckling.

Pågående forskning

Forskarutbildning

En person i snölandskap håller i en cylindrisk isbit. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2021-06-09