Naturgeografi

Ämnet naturgeografi omfattar den del av geografin som beskriver och förklarar landskapsmiljön och dess förändringar genom naturliga processer och människans påverkan.

Vår forskning

I ämnet naturgeografi forskar vi om glaciologi samt klimat och miljöutveckling, i dåtid och nutid. Vi studerar landskaps-, miljö-, och klimatdynamik i tid och rum med- och utan mänsklig påverkan.Vår forskning fokuserar på glaciärernas roll såväl som vindblåst damm i det föränderliga klimatsystemet. Vi kombinerar fältobservationer, dataanalys och numerisk modellering för att utföra kvalitativa och kvantitativa analyser.

Forskarutbildning

En person i snölandskap håller i en cylindrisk isbit. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2022-11-18