Is, klimat och miljö

En person i snölandskap bredvid en skylt som varnar för myskoxe. Foto.

Ice, Climate and Environment (ICE) är en grupp som ägnar sig åt forskning om tidigare och nuvarande klimat och miljö. Vår forskning fokuserar på glaciärernas roll såväl som vindblåst damm i det föränderliga klimatsystemet. Vårt tillvägagångssätt kombinerar fältobservationer, dataanalys och numerisk modellering för att utföra kvalitativa och kvantitativa analyser.

Senast uppdaterad: 2022-11-15