Snoddas

Ett snöhydrologiprojekt för att förbättra förutsägelser av vattenkraftsdammars fyllningshastigheter.

Dammbyggnad. Foto.

Hållbarhet och vattenkraft

Energimyndigheten utlyste en forskningssatsning för hållbar vattenkraft mars 2018. SMHI och Uppsala universitet fick projektet SNODDAS (SNOw Distribution and Data Assimilation for improved spring flood forecast and Sustainable hydropower reservoir regulation) beviljat, och projektet kommer att vara verksamt juni 2018-juni 2021.

Detta projekt är ett samarbete med vattenkraftsbranschen, i detta projekt i koordination av Björn Norell på Vattenregleringsföretagen.

Övergripande mål för SNODDAS:

Att förbättra vår- (smält-)flodsprognoser genom utveckling av bättre tekniker för att väga det totala snövattenvärdet i terräng och bedöma hur stor osäkerhet denna faktor har i den totala vårfloden jämfört med hydrologiska och meteorologiska prognoser.

Medverkande. Logotyper.

Delade mål och metoder:

a) Förbättra metodologin för markbaserade observationer av snövattenmängder.

b) Använda assimilationstekniker för att kombinera markbaserad data och fjärranalysdata för att förbättra basinformationen av de integrerade volymerna för snövattenmängder över våra testområden.

c) Utveckla tekniker för att öka upplösningen av fjärranalysdata av snövattenvärden som levereras från passiva mikrovågssensorer såsom AMSR2 (25 * 25 km) via nedskalnings- /uppskalningstekniker med DEM, NVIR, NDVI och möjligen även från aktiv mikrovågsradardata.

d) Hydrologisk modellering: jämförande av resultat av den äldre HBV-modellen med den nya HYPE-modellen som utvecklats av SMHI.

e) Ekonomisk modellering: utvärdering av hur förbättrade prognoser för vårfloden bidrar till optimering av vattenkraftproduktionen och för att uppfylla vattenkraftsbranschens miljöprotokoll. Detta kommer att göras med hjälp av arvet från H2020 IMPREX-projektet där SMHI deltagit.

f) Spridning av resultat inom industrin och den akademiska världen. Vi har bildat referensgrupper som innehåller de flesta vattenkraftföretag som är verksamma i Sverige och vetenskapliga partners inom alla nordiska länder.