Mineralogi, petrologi & tektonik

Vi studerar både jordens inre och dess yta. Vår forskning är processbaserad och fokuserar på jordens system från kristall till plattgränsskala genom att använda klassiska och banbrytande metoder.

Det här arbetar vi med

Vad forskar vi om?

Inom forskingsområdena Mineralogi, Petrologi och Tektonik studerar vi jordens system och dess processer och interaktioner från kärnan till ytan på kristall till plattgränsskala. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergkedjebildning, och globala kemiska och geodynamiska cykler. Vår verktygslåda innehåller klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker. Några av våra mest spännande metoder inkluderar 3D analoga och numeriska simuleringar, elementaranalyser på mineralskala med hjälp av JEOL JXA - 8530 Hyperprobe i den nationella mikrosondanläggningen som drivs av vår avdelning, samt högtemperatur och tryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Vår omfattande kunskap och varierade kompetens främjar en helhetssyn av vår dynamiska planet.
 

Forskarporträtt: Hemin Koyi

Han återskapar miljoner år gamla strukturer på bara några dagar

Vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala ligger ett av världens främsta tektoniska laboratorium. Här använder Professor Hemin Koyi lös sand, plasticin och silikonmassa för att efterlikna geologiska processer som jordbävningar, vulkaner, sprickbildningar och jordskred. Och för att på kort tid återskapa struktutrer som tagit naturen miljoner år att få fram.

Läs hela intervjun med Hemin Koyi

Hemin Koyi. Porträtt.

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Två personer på en klippa. Foto.
Senast uppdaterad: 2022-01-11