Forskningsämnen inom Mineralogi, petrologi och tektonik

Petrologi

Petrologer arbetar i många olika av tektoniska miljöer såsom ’Ocean Islands’, subduktionszoner och deras kontinentala motsvarighet stora magmatiska provinser (LIPS). Vi forskar om magmasystem integrerad med forskning om geotermiska system, bildandet av vulkanisk malm, kontaktmetamorfos av berg och assimileringsprocesser och med gaser som frigörs från magma och på grund av kontaktmetamorfos. Läs mer om petrologi

Berg med rök. Foto.

Mineralogi

Forskning och utbildning inom områdena mineral, deras förekomst, distribution och bildning, med betoning på fyndigheter av sällsynta och kritiska metaller för vårt samhälle, inklusive sällsynta jordartsmetaller. Vi utför fält samt laboratoriebaserade studier på svenska och internationella fyndigheter och mineraliseringar. Läs mer om mineralogi

En röd kristall. Foto.

Tektonik och geodynamik

Naturen är en skicklig och tålmodig skulptör. Naturen skulpterar vår planet genom yt- och tektoniska processer över miljontals år. Genom geologiska fältundersökningar och toppmodern geodynamisk modellering studerar vi de tektoniska processer som formar ytan på vår planet
Läs mer om tektonik och geodynamik

Tektonisk modell. Illustration.
Senast uppdaterad: 2022-07-08