Tektonik och Geodynamik

Naturen är en skicklig och tålmodig skulptör. Naturen skulpterar vår planet genom yt- och tektoniska processer över miljontals år. Inom området Tektonik studerar vi de tektoniska processer som formar ytan på vår planet genom strukturella geologiska fältundersökningar och toppmodern geodynamisk modellering. Vi kombinerar geologiska och geofysiska fältdata för att beskriva områden av deformerade bergarter för att sedan utforma fysiska och / eller dynamiskt skalade modeller för att förstå de tektoniska processer som bildar geologiska strukturer i jordskorpan och den övre manteln.

Modell av rörelser i jordskorpan. Illustration.

Vår forskning inom tektonik och geodynamik är både struktur- och processorienterad och innefattar att ställa grundläggande frågor om dynamiken i bergdeformation, strukturell kontroll av kolväten, malmansamlingar och prospektering, med ett starkt fokus på att utbilda unga forskare. Vår forskning om salttektonik och jordskredsdynamik kan också direkt appliceras på samhällets omhändertagande av farligt avfall och riskbedömning. Fram tills nyligen har vi varit den enda forskningsgrupp som ger en kurs i tektonisk modellering. Allt fler laboratorier världen över följer oss och ger en kurs i tektonisk modellering.

Vi har ett stark internationellt samarbete både genom att ta emot besökare till vårt internationellt ansedda Hans Rambergs Tektoniska laboratorium varje år, och genom fältundersökningar i olika delar av världen, t.ex. i Pyrenéerna (Spanien), Hellas orogenesen (Grekland), Zagrosbergens veck och förkastnings bälte (Iran och Kurdistan), Yanshan bergen (Kina), Cape de Cruse (Spanien), Variscian veck och förkastnings bälte (Tyskland), (Norge), och (Skottland).