Infrastruktur

Laser- och Diamanttryckcell laboratorietLaser Heating and Diamond Anvil Cell Laboratory. Foto.

Genom att kombinera en diamanttryckcell (DAC) med laserupphettning är det möjligt att utsätta material för tryck- och temperaturförhållanden som är likvärdiga med planeters inre. Den här tekniken har anpassats till ett stort antal analytiska områden, som sträcker sig allt från polariserade optiska studier under mikroskop till avancerade spektroskopiska analyser vid synkrotronanläggningar. Idag möjliggör DAC-tekniken in-situ karakterisering av material på nästan atomär upplösning, vilket revolutionerar i planet- och materialvetenskapliga forskningsområden. Intresserade användare av DAC, vänligen kontakta Peter Lazor för vidare information.

Ramanspektroskopi laboratorietRaman spektroskopi laboratoriet. Foto.

Laboratoriet består av två högpresterande stationära och portabla Ramanspektroskopiska system som gör det möjligt att studera extrema förhållanden i en diamanttryckcell. Ramanspektroskopi kan även användas i flertalet andra geologiska och miljöinriktade studier. Vänligen kontakta Peter Lazor för tillträde till denna anläggning.

Hydrotermiska laboratoriet

En uppsättning av autoklaver och ugnar i detta laboratorium gör det möjligt att studera material som experimentellt utsätts för kilobartryck och temperaturer upp till 1300° C.

Magnetiska laboratorietUtrustning från magnetiska laboratoriet. Foto.

Magnetiska experiment utförs med hjälp av ett Mätningssystem för Fysiska och Magnetiska Egenskaper (PPM & MPMS) från Quantum Design. Exempel på experiment innefattar mätningar av magneto - transport och kalorimetriska egenskaper, och ramanspektroskopiska studier på mineral i magnetfält under tryck och temperatur (0-9 T , 0-100 GPA 4-300 K).

Mikrosond EPMA 

CEMPEG driver den helt nya fältemissionsmikrosonden Electron Probe Microanalyzer. Foto.(FE-EPMA), en JXA-8530F JEOL SuperProbe, som är utrustad med fyra kristallspektrometrar (WDS), samt sekundära (SE) och reflekterande elektrondetektorer (BSE). Mikrosonden utför kvantitativa kemiska analyser på mikrometerskala, och kan avbilda mineral eller material ner till nanometerskala. Kvantitativa elementanalyser görs från grundämnena beryllium till uran, vilket motsvarar 90 % av det periodiska systemet. Instrumentet införskaffades med ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Intresserade användare av mikrosonden, vänligen kontakta forskare Jaroslaw Majka eller Prof. Valentin Troll för priser och villkor.

Hans Rambergs Tektoniska Laboratorium (HRTL) High-tech Rheometer, DHR-1. Foto.

När forskningsverksamheten vid Hans Rambergs Tektoniska Laboratorium (HRTL) utvärderades år 1993 av en internationell grupp, vald av Svenska Vetenskapsrådet, beskrevs den som ”ett mästerverk inom svensk vetenskap”. En senare utvärdering genomfördes 2011 där den internationella panelen bedömde HRTL som en "bland de världsledande laboratorierna inom experimentell strukturgeologi".

Hans Rambergs Tektoniska Laboratorium är utrustat med två stora deformationsriggar med varierande lastgeometri vid normal gravitation, och, vad som är unikt i Europa, två högkapacitet-centrifuger som tillåter tektoniska experiment med stora "g-krafter". Laboratoriet är nu även utrustat med en toppmodern 3D- laserscanner som avbildar objekt i fullfärg med laserprecision. Denna scanner gör det möjligt att progressivt bevaka och analysera deformation samtidigt som modellen är aktiv. Dessutom har vi en DHR1 högteknologisk reometer för exakt mätning av materials viskositet och elasticitet under olika temperatur- och spänningstillstånd. Laboratoriet är också utrustat med två skjuvlådor, samt instrument för mätning av materialegenskaper (t.ex. delegenskaper hos granulära material). Våra sandlådemodeller är i världsklass och utförs under normal gravitation för att simulera storskaliga tektoniska rörelser, seismisk utbredning i veck-förkastningsbälten och saltdiapirsdynamik. Våra avancerade analoga modeller är i framkant och utförs av ett forskarteam med ett internationellt renommé. Laboratoriet är plats för en nästan oavbruten följd av gästforskare från hela världen (t.ex. Australien, Kina, Finland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Polen, Ryssland, Spanien och USA) som besöker oss för att använda våra ofta unika anläggningar och dra nytta av vår expertis. Laboratoriet har använts för att modellera ett brett utbud av tektoniska/strukturella miljöer.

För att få tillgång till HRTL kontakta Hemin Koyi för priser och villkor.

Senast uppdaterad: 2022-07-08