Pågående forskning

ULiBS-projektet (Understanding Li-bearing systems in Sweden)

Syftet är att utveckla och tillämpa nya och innovativa metoder för litiumprospektering samt utveckla metodik för att öka utbytet och samtidigt minska avfallet. 
Läs mer om projektet här. 

Senast uppdaterad: 2023-03-14