Populärvetenskaplig presentation

Vanadinitkristall. Foto.Inom Mineralogi, Petrologi och Tektonik studerar vi vår planet från kärnan till ytan och analyserar processer som sker på enskilda kristaller till tektoniska plattor. Vi forskar om naturresurser och naturkatastrofer, magmasystem, bergkedjebildning, och globala kemiska och geodynamiska cykler. Vår verktygslåda innehåller klassiska metoder såsom fältarbete och petrografi, men också banbrytande tekniker. Några av våra mest spännande metoder inkluderar 3D analoga och numeriska modeller, elementaranalyser i den nationella mikrosondanläggningen som drivs av vår avdelning, samt högtemperatur och tryckexperiment som simulerar magmatiska och metamorfa processer. Vår omfattande kunskap och varierade kompetens främjar en helhetssyn av vår dynamiska planet.