Om oss

Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling, förkortat NRHU, bildades i början av 2014 och började registrera doktorander senare samma år. Programmet utgörs i huvudsak av tre forskningsgrupper:
1. Forskargruppen Globala energisystem (GES), som har sitt ursprung vid Institutionen för Fysik och flyttade till Institutionen för Geovetenskaper år 2012.

2. Forskargruppen Ekosystemtjänster, Fritidsfiske och Hållbar mat, som finns i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

3. En forskningsgrupp som arbetar med hållbar sanering av förorenade kustområden.

NRHU samverkar också med CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier och programmet bidrar till Zennströms gästprofessur i klimatledarskap.

Naturresurser och Hållbar utveckling

Programansvarig professor:
Patrik Rönnbäck, patrik.ronnback@geo.uu.se, 018- 471 8375

Studierektor Uppsala:
Mikael Höök, mikael.hook@geo.uu.se, 018 471 3777

Studierektor Visby:
Ola Eriksson, ola.eriksson@geo.uu.se, 018-471 3819

Forskarutbildningsansvarig:
Patrik Rönnbäck, patrik.ronnback@geo.uu.se, 018- 471 8375

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Leveransadress (större gods): Fångvallsgatan 8, 752 36 UPPSALA

Besöksadress: Villavägen 16, 75236 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 75236 Uppsala

Medarbetare

Visa alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.