Energi, Resurser och Samhälle

Energi, Resurser och Samhälle är ett tema som fokuserar på samhällsrelevanta utmaningar av interdisciplinär natur som rör hållbar användning av energi- och naturresurser. Vi analyserar samspel mellan energisystem, resursanvändning och det moderna samhället genom att använda både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder. Viktiga frågor rör utmaningar och frågeställningar kopplade till energiomställningar, naturkatastrofer, hållbara städer och infrastruktur men även effekterna av klimatförändringar och miljöpåverkan. Forskning inom RES-temat inkluderar bland annat den globala försörjningen av fossila bränslen och kritiska råvaror, hållbar utbyggnad av grön och kolsnål energislag, resurskrav för ny energiteknik, energi/klimatstyrning, energisäkerhet, framtida energi- och resursgeografier, samt skapandet av säkra och hållbara bosättningar och mänsklig infrastruktur. I vår forskning väver vi samman naturvetenskap (som geologi, teknisk fysik, vulkanologi) med samhällsvetenskap (som sociotekniska föreställningar, politisk geologi, säkerhetsstudier). Vi samarbetar med kollegor från flera internationella forskningsinstitut och universitet, som Durham University, Tokyo Institute of Technology, China University of Petroleum-Beijing, and the University of Iceland.

Pågående forskning

Forskare

  • Mikael Höök: energy system analysis; energy security, energy transitions; resource depletion; peak oil; decarbonization; sustainable energy; energy-mineral nexus.
  • Magdalena Kuchler: energy and climate governance; sustainable energy transition; energy security; resource making; political geology; sociotechnical imaginaries, energy visions.
  • Valentin Troll: igneous and ore petrology; volcanology; geochemistry; magmatic and volcanic resources, magmatic metal deposits, geothermal energy, and volcanic hazards and associated risks.
  • Henrik Wachtmeister: conventional petroleum; shale oil and gas; energy security and transition.
  • Frances Deegan: experimental petrology; volcanoes; large igneous provinces (LIPS); environmental effect and ore potential of LIPS; isotopic micro-analysis.
  • Renaud Merle: terrestrial and extra-terrestrial materials.
  • Martin Wetterstedt: carbon budgets. 

Anslutna forskare

  • Guest Professor Kevin Anderson
  • Emeritus Professor Kjell Aleklett

Doktorander

Senast uppdaterad: 2023-03-08