LANDPATHS - framtidens multifunktionella landskap

Forskning om framtidens hållbara landskap

collage av landskap

LANDPATHS fokuserar på de fem landskapstyperna skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll. Kunskap inom respektive område ska tas fram i samverkan med brukare och andra aktörer i landskapet. På tvärvetenskaplig grund ska visioner om önskvärda framtida landskap utarbetas som grund för de vägar och strategier som leder mot visionerna. En viktig del av arbetet blir också att undersöka hur hinder kan motverkas och hur synergier mellan olika samhällsmål kan utnyttjas.

LANDPATHS mål är att utveckla nya strategier för planering, styrning och beslut som kan stärka den biologiska mångfalden och de många andra värden som finns i olika landskap. Utöver vetenskaplig publicering ska ett ”Manifest för hållbara landsvägar” produceras tillsammans med aktörer i olika landskap. En rad intressenter är engagerade, från bland annat rennäring, miljörörelse, lokalsamhällen, förvaltning, politik och areella näringar. En stor kommunikationssatsning ingår i programmet.

”LANDPATHS” står för ”Landsvägar: Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar”. Uppsala universitet leder och medverkar med flera forskare i programmet, tillsammans med forskare på SLU, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola. Naturvårdsverket är finansiär och programmet pågår i fem år.

Mer information om projektet och de olika delprojekten finns på den engelskspråkiga sidan. 

För mer information kontakta:
Malgorzata Blicharska
E-post: malgorzata.blicharska@geo.uu.se
Telefon: 018-471 7056

Mikael Karlsson
E-post: mikael.karlsson@geo.uu.se
Mobiltelefon:070-3162722

Senast uppdaterad: 2022-06-03