Paleobiologi

Vi kombinerar forskning inom geovetenskap med de biologiska vetenskaperna. Undersökningar av fossila livsformer ger oss möjligheten att återskapa och förstå de evolutionära förändringar som skett genom jordens historia.

Populärvetenskaplig presentation

Forskarporträtt: Jorijntje Henderiks

Jorijntje Henderiks är professor i marin mikropaleontologi och studerar dynamiska interaktioner mellan klimatet och biosfären, bland annat genom att studera marina mikroorganismer från kenozoikum, 65 miljoner år tillbaka i tiden. 

Läs hela intervjun med Jorijntje Henderiks (på engelska)

Jorijntje Henderiks. Porträtt.

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Två personer i bakgrunden och ett djurkranium med stora huggtänder i förgrunden. Foto.
Senast uppdaterad: 2022-07-08