Om oss

Gruppfoto av personalen på paleobiologi. Foto.

Under pågående forskning kan du läsa om den forskning som bedrivs av personal, forskare, doktorander och studenter. För tillfället består programmet av åtta tillsvidareanställda, ett antal forskare och runt 10 doktorander. Tillsammans har vi ett nära samarbete med forskare på en mängd universitet världen över. I och med det så utför vi också regelbundna fältarbeten internationellt.

Paleobiologi

Programansvarig professor:
Graham Budd, graham.budd@pal.uu.se, 018- 471 2762

Studierektor:
Mikael Höök, mikael.hook@geo.uu.se, 018 471 3777

Forskarutbildningsansvarig historisk geologi och paleontologi:
Jorijntje Henderiks, jorijntje.henderiks@geo.uu.se, 018- 471 2316

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress: Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 752 36 UPPSALA