Populärvetenskaplig presentation

Fossil

Så vitt vi vet är vår jord den enda planeten i universum där det finns liv. Människan representerar endast en bråkdel av alla former av liv som funnits på vår planet. På Institutionen för geovetenskaper försöker vi dels förstå hur livet har utvecklats under miljontals år samt hur det anpassat sig till ständiga förändringar i miljö och klimat. Vi gör detta genom att kombinera traditionella studier av fossil med moderna biologiska metoder. Av särskilt intresse är djurens utveckling i samband med större biologiska händelser, framförallt vad som hände under den så kallade kambriska explosionen – en kort period för mer än 500 miljoner år sedan då vi ser en snabb ökning av bland annat skalbärande djur. Men det är inte bara den kambriska explosionen som drar intresse. Även utvecklingen av mer moderna djurgrupper i mitten av krita samt det stora utdöendet för 65 miljoner år sedan, då bland annat dinosaurierna dog ut, ger ytterligare pusselbitar i livets historia och är led i vår egen utveckling.

Mikroorganismer finns överallt från djupa hav till höga bergstoppar och till och med inuti själva bergen. Människan är på olika sätt helt beroende av dessa encelliga organismer och de reglerar mycket av vår egen existens, exempelvis genom att producera mycket av det syre vi andas, eller genom att bryta ner och återanvända organiskt material. Vid Institutionen för geovetenskaper försöker vi bland annat förstå vari dessa viktiga organismer har sitt ursprung och hur de utvecklats i relation till det globala klimatet. Våra studier spänner över flera miljarder år av utveckling men särskilt tonvikt ligger på de senaste 600 miljoner åren av evolution – från en tid då i princip hela jorden var täckt av is till effekterna av de mer aktuella klimat-svängningarna.