Klimat

Moln

Klimat kan definieras som de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, exempelvis temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind och nederbörd, det vill säga det vi brukar kalla för väder, över en längre tidsperiod. Att vädret förändras påverkar våra dagliga liv i ganska stor utsträckning, men förändringar i klimatet påverkar både vår omgivning och våra liv betydligt mer. Vi vet från studier av naturgeografi, geologi, glaciologi och paleobiologi att stora klimatförändringar sker naturligt, till exempel har istider kommit och gått genom historien. Det är av stor vikt att vi kan förstå de kommande naturliga klimatförändringarna, inte minst för att kunna avgöra hur människan påverkar dessa genom att till exempel hugga ner stora arealer skog och genom att använda fossila bränslen. Utan att förstå exakt hur människan påverkar klimatet och hur vi borde ändra vårt beteende blir det svårt att avgöra på vilket sätt vi borde ändra vårt beteende.

En stor del av geovetenskaplig forskning kan relateras till klimatforskning. Det kan handla om att förbättra meteorologiska modeller av atmosfären, att studera de biologiska effekterna av tidigare klimatförändringar som lagrats i fossil, att studera hur vulkaner påverkar klimatförändringarna, eller hur glaciärer och polarisar påverkas. Även delar av geovetenskaperna som inte direkt studerar klimatet kan komma att ha stor betydelse i klimatfrågor, till exempel hur vi ska använda fossila bränslen i framtiden, hur vi ska kunna hantera mer extremt väder som översvämningar och stormar och hur vi mer effektivt kan använda vatten i jordbruket.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är ensam i sitt slag i Sverige med sin breda samling av kompetens inom många olika områden, som meteorologi, hydrologi, naturgeografi och geologi. Våra forskare arbetar i samma byggnad, Geocentrum, vilket har gett upphov till ämnesöverskridande samarbeten på flera områden, inte minst inom klimatfrågorna.

Våra forskningsprogram

Utbildningar vid institutionen

Senast uppdaterad: 2023-09-05