Naturkatastrofer

Vulkanutbrott

Naturen omkring oss kan ibland bete sig både extremt och oförutsägbart, vilket kan innebära stora faror för oss människor. Exempelvis kan det handla om översvämningar, laviner, stormar, jordskred, jordbävningar och vulkanutbrott. I vissa fall, beroende på omfattningen av händelsen och var den inträffar, så kan det innebära förödande konsekvenser för de människor som befinner sig i närheten. Vi brukar kalla sådana händelser för naturkatastrofer.

De här naturliga fenomenen går generellt inte att göra något åt, vi kan inte påverka huruvida det kommer att ske en jordbävning eller ett vulkanutbrott, men vi kan göra vårt bästa för att mildra effekterna när det väl inträffar. Det kan handla om att kunna förutsäga var och när en storm, en jordbävning eller ett vulkanutbrott kommer att inträffa, om att bygga infrastruktur som bättre kan klara av effekterna av en jordbävning eller en översvämning, eller helt enkelt om hur vi ska organisera samhället för att snabbt kunna få hjälpinsatser på plats.

För att kunna göra förbättringar på alla dessa områden behövs forskning, så att vi bättre kan förstå olika typer av naturkatastrofer. Vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har vi den bästa samlade kompetensen inom området naturkatastrofer i hela landet, inklusive expertis i hydrologi, seismologi, meteorologi, vulkanologi och många andra relevanta områden.

Universitetet erbjuder flera utbildningsprogram som är relevanta för området, exempelvis ett flertal civilingenjörsprogram, samt kandidat- och masterprogram i geovetenskap, meteorologi och geofysik. Institutionen leder både CNDS (Centrum för naturkatastrofslära), som bland annat inkluderar forskarutbildning, samt SNSN (Svenska nationella seismiska nätet), som på uppdrag av regeringen samlar in seismologisk data från jordskalv.

Våra forskningsprogram

Utbildningar vid institutionen