Naturresurser

Timmer

Mänsklighetens materiella välstånd bygger på användandet av vår världs naturresurser, som vatten, metall och mineraler från jordens inre, maten vi odlar, timmer från skogarna och energi från vind, vatten, sol eller fossila bränslen.

Sverige har stora industrier som bygger just på naturresurser, framför allt gruvindustrin och skogsindustrin. Att dessa existerar har varit en förutsättning för att andra industrier och företag har kunnat växa fram, exempelvis stålindustrin, som i sin tur gav upphov till teknisk industri och pappersindustrin. Behovet av alla typer av naturresurser ökar ständigt globalt, och i och med detta kommer nya krav på hur vi kan använda våra resurser på bästa och mest effektiva sätt. Då efterfrågan ständigt stiger, stiger även priserna på den här typen av råmaterial, vilket gör att det just nu kommer nya tekniska lösningar och ny utveckling på området hela tiden.

För att vi även i framtiden ska kunna använda jordens resurser behöver vi utveckla bättre förståelse för de olika naturresurserna, bättre metoder för hur de ska finnas och utvinnas, och framför allt hur vi ska kunna åstadkomma detta på ett miljövänligt sätt. Inom geovetenskaperna pågår forskning kring i princip alla relevanta naturresurser. Inom geologin studeras exempelvis prospektering och gruvbrytning och inom hydrologin vattenanvändande och föroreningar och även skogsbruk. På institutionen för geovetenskap erbjuder vi flera utbildningar som handlar om naturresurser, till exempel i geologi, geofysik, vatten- och miljöteknik samt naturgeografi.

Våra forskningsprogram

Utbildningar vid institutionen