Vindenergi

Vår forskning fokuserar på att öka förståelsen för vakar bakom vindkraftverk, hur dom interagerar med andra vindkraftverk och optimeringen av större vindkraftparker.

Populärvetenskaplig presentation

Standup for Wind

STandUP for Wind är ett tvärvetenskaplig forskningscentrum som vill underlätta utvecklingen mot mer vindkraft i elnäten. Var och på vilken höjd finns gynnsamma vindförhållanden? Hur ska vi placera vindkraftverk? Hur ska den producerade energin integreras i kraftnätet och elsystemet? Hur kan man undvika att närboende drabbas av buller? Vi arbetar med dessa opch måpnag andra frågor.
STandUp for Wind är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for wind!

Ett antal vindkraftverk på havet. Foto.
Senast uppdaterad: 2022-04-14