Vindenergi

Vår forskning fokuserar på att öka förståelsen för vakar bakom vindkraftverk, hur dom interagerar med andra vindkraftverk och optimeringen av större vindkraftparker.

Populärvetenskaplig presentation

Stand up for wind

Stand up for Wind är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som vill underlätta utvecklingen mot mer vindkraft i elnäten. Var och på vilken höjd finns gynnsamma vindförhållanden? Hur ska vi placera vindkraftverk? Hur ska den producerade energin integreras i kraftnätet och elsystemet? STandUp for Wind är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

Senast uppdaterad: 2023-01-27