Om oss

Gruppfoto av medarbetarna på Vindenergi. Foto.

Den första vindkraftdistanskursen på Gotland startade 1998 och sedan dess har flera nya kurser utvecklats. Ett magisterprogram i vindkraftprojektering startade 2010. Ungefär 15 personer jobbar med vindkraft på Campus Gotland varav fem är doktorander. Vindkraftsgruppen vid Campus Gotland forskar inom vindkraftverksvakar och vak interaktioner, stabilitet av spetsvirvlar, och optimering av stora vindkraftsparker, samt energiomställning, landskap, planering och deltagande.

Vindenergi

Avdelningsföreståndare:
Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se, 018-471 8360

Studierektor:
Ola Eriksson, ola.eriksson@geo.uu.se, 018-471 8361

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress: Campus Gotland, Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postadress: Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby
Telefonnummer: 018-471 8454