Energiomställning Gotland

Energiomställning Gotland. Logotyp.

Projektbeskrivning

Uppsala universitets projekt Energiomställning Gotland skapades för att starta upp ett långsiktigt samverkansprojekt inom ett nytt forskningsområde; energiomställning. Projektet förenar Gotlands speciella förhållanden med pågående forskning och utbildning om energiomställning och vindkraft. Projektet är interdisciplinärt med forskare som har spetskompetens inom bl.a.:

 • Förnybar energi
 • Planering och acceptans
 • Energieffektivitet och lagring
 • Klimatförändringar
 • Transporter

Projektmål

Huvudmålet med projektet är att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100 % förnybart. 

Vy över Visby. Foto.

Forskargrupp

Projektledare
 • Stefan Ivanell, Professor (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)

Övriga partner

 • Andrew Barney:  Doktorand / Universitetsadjunkt (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Carmen Medina: Projektkoordinator (UU, Kansliet för teknik och naturvetenskap)
 • Christopher Juhlin: Professor (UU, Geovetenskaper, Geofysik)
 • Heracles Polatidis: Universitetslektor  (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Joakim Widén: Professor (UU, Teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik)
 • Johanna Liljenfeldt: Universteslektor (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • José Soares: Forskningsassistent, (UU, Geovetenskaper,  Vindenergi)
 • Karl Nilsson: Universitetsadjunkt (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Sanna Mels: Universitetsadjunkt (UU, Geovetenskaper, Vindenergi)
 • Tor Broström: Professor (UU, Konstvetenskapliga, Kulturvård)

Externa Partners

 • Anders Malmquist: Universitetslektor (KTH, Ekv Kraft & Värmeteknologi)
 • Björn Samuelsson: Universitetsadjunkt (LTU,Kvalitetsteknik och logistik)
 • Thomas Norrby: Samverkansansvarig (SLU,  Landsbygdsutveckling på institutionen för stad och land )

Referensgrupp

 • Austerland Energi
 • Cementa
 • Energimyndighetern
 • GEAB
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Länstyrelsen Gotland
 • Region Gotland

Långsiktigt mål

Ett långsiktigt engagemang för ett nytt forskningsområde, energiomställning, som utgår ifrån Gotlands förhållanden, pågående forskning samt våra utbildningar om energiomställning och vindkraft.

Bilder av olika gotländska miljöer. Kollage.

Arbetsområden

För att nå detta mål ska projektet identifiera och utvärdera Gotlands förutsättningar, systembehov samt huvudsakliga utmaningar för denna energi- och samhällsomställning. Projektet indelas på följande sätt:

 • Identifiera dagens energiproduktion och gör en uppskattning gällande potentialen för förnybarenergi
 • Identifiera dagens energianvändning och göra en uppskattning gällande potentialen för energieffektivisering. Identifiera systemlösningar för att  balansera energiproduktion och konsumtion
 • Identifiera förändrade sociala förutsättningar
 • Tillgängliggöra forskningsresultat till det nya kandidatprogrammet i energiomställning, hållbarhet och ledarskap
 • Skapa en interdisciplinär forskningsmiljö bestående av universitet och externa aktörer

Lista över relaterad projekt

 • Austerland Energi (Nygarn Utveckling AB)
 • OFF GRID DIY - Renewable Energy for rural development (Leader Gute)
 •  Hållbara Transporter (Länsstyrelsen  på Gotland)
 • Lokal marknad i Energiomställningen (EnergiCentrum – Region Gotland)
 • Multi-Criteria Decision Analysis for the selection of alternative fuels (UN University – Maastricht, the Netherlands)

Kontakter

Stefan Ivanell - Projektledare

Email: stefan.ivanell@geo.uu.se // Tel: +46 (0)18 471 83 60

Johanna Liljenfeldt - Projektsamordnare

Email: johanna.liljenfeldt@geo.uu.se // Tel: +46 (0)70 19 46 09

Senast uppdaterad: 2022-04-27