Hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper

Forskning och utbildning inom hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper innebär ett tvärvetenskapligt förhållningsätt till FN:s 17 hållbarhetsmål med avseende på geovetenskap, naturresurser och samhälle.

Institutionen för geovetenskaper ansvarar för utbildningsämnet hållbar utveckling. Stora delar av vår egen utbildning och forskning relaterar också på olika sätt till hållbar utveckling. Eftersom begreppet hållbar utveckling är brett och tvärvetenskapligt ingår vi i olika nätverk och samarbeten inom universitetet och med olika samhällsaktörer.

Utbildningar och hållbar utveckling

Vi har en mängd fristående kurser inom hållbar utveckling och vi erbjuder också en masterutbildning i hållbar utveckling

På Campus Gotland kan du läsa ett tvärvetenskapligt kurspaket som både ger teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet; "En hållbar framtid". 

På Campus Gotland erbjuder vi också Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) erbjuder kurser inom miljö och hållbar utveckling. Undervisningen bygger på ett tätt samarbete mellan studenterna själva, lärare, forskare och olika samhällsaktörer.

Forskningsprogram och hållbar utveckling

Vi har ett särskilt forskningsprogram inom Naturresurser och hållbar utveckling och även våra andra forskningsområden relaterar till olika aspekter av hållbar utveckling som till exempel inom forskningsprogrammen Geofysik, Luft-, vatten- och landskapsläraMineralogi, petrologi och tektonikPaleobiologi och Vindenergi

Klimatledarskap (Climate Change Leadership)

Inom vårt forskningsprogram Naturresurser och hållbar utveckling arbetar vi med frågor som rör klimat och ledarskap. Klimatledarskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som tar de internationella och nationella målen för klimatarbetet och andra miljöproblem som utgångspunkt. Här ligger också den internationalla Zennströmprofessuren i klimatledarskap.
Gå direkt till bloggen; Climate Change Leadership. 
Läs mer om Klimatledarskap.

Uppsala University Sustainable Initiative (UUSI)

Uppsala University Sustainable Initiatives, (UUSI), ingår som en del av institutionen för geovetenskaper och arbetar universitetsövergripande med hållbarhetsfrågor. UUSI fungerar som en plattform där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor.

The Baltic University Programme

The Baltic University Programme (BUP) är ett av de största nätverken för universitet och högskolor i hela världen. BUP fokuserar på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Blått centrum

Blått centrum arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland.

Uppsala universitet

Läs om hur Uppsala Universitet som helhet arbetar med hållbar utveckling. 

Senast uppdaterad: 2023-11-21