Hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper ansvarar för utbildningsämnet hållbar utveckling. Stora delar av vår egen utbildning och forskning relaterar också på olika sätt till hållbar utveckling. Eftersom begreppet både är brett och tvärvetenskapligt ingår vi i olika nätverk och samarbeten inom och utanför universitetet.

Grundutbildningar inom hållbar utveckling

Flera av våra utbildningar på grundnivå handlar om hållbar utveckling. 
Du kan välja att läsa fristående kurser i hållbar utveckling fristående kurser i hållbar utveckling eller gå ett helt program. 
Några exempel; Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskapMasterprogram i hållbar destinationsutveckling.

Masterprogram i hållbar utveckling

Vi erbjuder ett helt masterprogram i hållbar utveckling. 

CEMUS - studentdriven utbildning

CEMUS
CEMUS startades av studenter och är fortfarande till stor del studentdrivet. 

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) erbjuder en mängd olika utbildningar inom miljö och hållbar utveckling. Undervisningen bygger på ett tätt samarbete mellan studenterna själva, lärare, forskare och olika samhällsaktörer. CEMUS drivs gemensamt av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Forskningsprogram inom naturresurser och hållbar utveckling

Solnedgång
Naturresurser och hållbar utveckling är ett eget forskningsprogram inom vår institution. 

Institutionen för geovetenskaper har ett speciellt forskningsprogram inom Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Även våra andra forskningsområden relaterar till olika aspekter av hållbar utveckling som till exempel inom Geofysik, Luft-, vatten- och landskapsläraMineralogi, petrologi och tektonikPaleobiologi och Vindenergi

Klimatledarskap med gästprofessorer

En del av vårt forskningsprogram NRHU arbetar med frågor som rör klimat och ledarskap; Klimatledarskapsnoden. Här anställs gästprofessorer i klimatledarskap. Deras uppgift är att arbeta tvärvetenskapligt med akademiker, studenter, det omgivande samhället och offentliga och privata partners för att lyft aämnet. 

UUSI, ett universitetsövergripande samarbete

UUSI logga
UUSI är en plattform där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. 

Uppsala University Sustainable Initiatives, (UUSI), ingår som en del av institutionen för geovetenskaper och arbetar universitetsövergripande med hållbarhetsfrågor.
Fyra områden har valts ut där universitetet via olika samarbeten försöker hitta nya lösningar för en mer hållbar framtid.

  • Klimatledarskap
  • Hållbar urban utveckling
  • Vatten, en gemensam och kritisk resurs
  • Cirkulär ekonomi

Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbarhetsfrågor

Anna Rutgersson, Professor i meteorologi vid
Anna Rutgersson är rektorsråd för hållbar utveckling och ordförande i Hållbarhetsrådet som består av representanter från universitetets olika delar av verksamheten. 

Anna Rutgersson är professor i meteorologi inom forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära vid institutionen för geovetenskaper. Anna är också Uppsala universitets rektorsråd för hållbar utveckling och ingår i Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI). Har du frågor om universitetets arbete för hållbar utveckling eller Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), kontakta Anna Rutgersson.

The Baltic University Programme

BUP logga
The Baltic University Programme består av ett nätverk på omkring 90 universitet i Österjöregionen. 

The Baltic University Programme (BUP) är ett av de största nätverken för universitet och högskolor i hela världen. BUP fokuserar på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Blått centrum

Blått centrum arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland.

Universitetet som helhet

Läs om hur Uppsala Universitet som helhet arbetar med hållbar utveckling.