Hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper ansvarar för utbildningsämnet hållbar utveckling. Stora delar av vår egen utbildning och forskning relaterar också på olika sätt till hållbar utveckling. Eftersom begreppet hållbar utveckling är brett och tvärvetenskapligt ingår vi i olika nätverk och samarbeten inom universitetet och med .olika samhällsaktörer

Utbildningar inom hållbar utveckling

Vi har en mängd fristående kurser inom hållbar utveckling och vi erbjuder också en masterutbildning i hållbar utveckling

På Campus Gotland kan du läsa ett helt tvärvetenskapligt kurspaket som både ger teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet; "En hållbar framtid". 

På Campus Gotland erbjuder vi också Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

CEMUS - studentdriven utbildning

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) erbjuder en mängd olika utbildningar inom miljö och hållbar utveckling. Undervisningen bygger på ett tätt samarbete mellan studenterna själva, lärare, forskare och olika samhällsaktörer. CEMUS drivs gemensamt av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Här kan du gå Vi erbjuder ett helt masterprogram i hållbar utveckling. 

Forskningsprogram inom naturresurser och hållbar utveckling

Vi har ett särskilt forskningsprogram inom Naturresurser och hållbar utveckling och även våra andra forskningsområden relaterar till olika aspekter av hållbar utveckling som till exempel inom forskningsprogrammen Geofysik, Luft-, vatten- och landskapsläraMineralogi, petrologi och tektonikPaleobiologi och Vindenergi

Klimatledarskap med gästprofessorer

En del av vårt forskningsprogram NRHU arbetar med frågor som rör klimat och ledarskap; Klimatledarskapsnoden. Här anställs gästprofessorer i klimatledarskap. Deras uppgift är att arbeta tvärvetenskapligt med akademiker, studenter, det omgivande samhället och offentliga och privata partners.
Vill du veta vad som är på gång? Gå direkt till bloggen Climate Change Leadership. (På engelska.)

UUSI, ett universitetsövergripande samarbete

Uppsala University Sustainable Initiatives, (UUSI), ingår som en del av institutionen för geovetenskaper och arbetar universitetsövergripande med hållbarhetsfrågor. UUSI fungerar som en plattform där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor.

Rektorsråd för hållbarhetsfrågor

Anna Rutgersson är professor i meteorologi inom forskningsprogrammet Luft-, vatten- och landskapslära vid institutionen för geovetenskaper. Anna är också Uppsala universitets rektorsråd för hållbar utveckling och ingår i Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI). Har du frågor om universitetets arbete för hållbar utveckling eller Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), kontakta Anna Rutgersson.

The Baltic University Programme

The Baltic University Programme (BUP) är ett av de största nätverken för universitet och högskolor i hela världen. BUP fokuserar på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Blått centrum

Blått centrum arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland.

Universitetet universitet

Läs om hur Uppsala Universitet som helhet arbetar med hållbar utveckling. 

Senast uppdaterad: 2021-05-04