Henrik Asmuths licentiatseminarium

High-fidelity Simulations of Wind Farms

Datum: 27 augusti
Tid: 10.00
Institution: Department of Earth Sciences
Ämne och inriktning: Meteorology
Författare: Henrik Asmuth
Titel: Towards Efficient High-fidelity Simulations of Wind Farms
Huvudhandledare: Stefan Ivanell
Extern granskare: Manfred Krafczyk (TU Braunschweig)
Examinator: Anna Rutgersson
Examinationsdag: 27/08/2020

För att komma in på mötet krävs ett lösenord. Kontakta Stefan Ivanell

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/7597134734