Disputation: Henrik Wachtmeister

World oil supply in the 21st century: a bottom-up perspective

Avhandlingens titel: World oil supply in the 21st century: a bottom-up perspective
Forskarutbildningsämne: Naturresurser och hållbar utveckling, institutionen för geovetenskaper.
Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/s/66556544468

Huvudhandledare: Mikael Höök
Ordförande vid disputationen: Valentin Troll
Fakultetsopponent: Dr Jamie Speirs, Imperial College

Ledamöter i betygsnämnen:
Professor John Gluyas, Durham University
Professor Sonia Yeh, Chalmers University
Dr David Daniels, US EIA Chief Modeller
Professor Roland Roberts, institutionen för geovetenskaper, UU