Saba Joodaki disputerar: "Residual Trapping in Geological Storage of CO2 - Determination from Field Experiments and Data Analysis with Numerical Models".

Saba Joodaki disputerar i Luft- vatten- och landskapslära, hydrologi: "Residual Trapping in Geological Storage of CO2 - Determination from Field Experiments and Data Analysis with Numerical Models".

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/68704386203

Avhandlingen läggs ut på DIVA innan disputationen.

Huvudhandledare: Auli Niemi
Biträdande handledare: Fritjof Fagerlund och Zhibing Yang

Ordförande vid disputationen: Aulki Niemi
Fakultetsopponent: Dr Jonathan Ennis (CSIRO, Aulstralien)

Ledamöter i betygsnämnden:
Dr Sarah Gasda (NORCE, Norge)
Professor Anders Wörman (KTH, Sverige)
Professor Jerker Jarsjö (Stockholms universitet, Sverige)