Disputation; Chiara Költringer

  • Datum: –12.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62005491318 Hambergsalen
  • Doktorand: Chiara Költringer
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Thomas Stevens
  • Disputation

Disputation 11 juni 09:00
Chiara Költringer disputerar i geovetenskap med inriktning naturgeografi med avhandlingen:"Past environment and sediment dynamics in the Black Sea - Caspian Sea region from south Russian loess sequences."  
Doktorsavhandlingen kan laddas ner på Diva efter publikation. 

HuvudhandledareThomas Stevens.
Biträdande handledare: Bjarne Almqvist och Ian Snowball

Fakultetsopponent: Dr Kathryn Fitzsimmons
Ledamöter i betygsnämnden: 
Docent Malin Kylander, SU
Professor Mark Johnson, GU
Professor Tiit Hang, Talin University
Dr Edyta Kalynska, University of Toryn, Polen
Dr Bernhard Salcher, University of Salzberg

Forskningsutbildningsansvarig professor: Veijo Pohjola
Kontaktperson vid institutionenThomas Stevens

Plats: Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/62005491318