Framtidsakademin tema (O)naturliga katastrofer

  • Datum: –19.00
  • Plats: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online
  • Föreläsare: Susann Baez Ullberg, Biträdande universitetslektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMUS
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Seminarium

När det värsta har hänt. Minne, glömska och moralitet efter katastrofer

Katastrofer vänder upp och ner på tillvaron i drabbade samhällen. Denna föreläsning handlar om hur man i olika samhällen skapar mening, fördelar ansvar och hanterar effekterna av katastrofer med exempel från föreläsarens egen forskning om översvämningar och skogsbränder.

När: 27 oktober kl. 18:00-19:00
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner) och online

Susann Baez Ullberg är biträdande universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen återfinns huvudsakligen inom miljö- och katastrofantropologin, och har teoretiskt mest intresserat sig för temporalitet – hur tid konstrueras socialt, och tidens betydelse för hur människor lever och samhällen organiserar sig i tider av kris och däremellan.

Läs mer under CEMUS.