Elena Mondino disputerar: “Changes in Hydrological Risk Perception and Implications for Disaster Risk Reduction”.

  • Datum: –13.00
  • Plats: Institutionen för geovetenskaper Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Giuliano Di Baldassarre
  • Disputation

Elena Mondino försvarar sin doktorsavhandling “Changes in Hydrological Risk Perception and Implications for Disaster Risk Reduction”. 

Opponent är professor Teun Terpstra, från HZ University of Applied Sciences, Vlissingen, Nederländerna.

Du kan även delta via Zoom på följande länk: https://uu-se.zoom.us/j/64955865870