Disputation: Efficient large-eddy Simulation for Wind Energy Applications

Henrik Asmuth

Henrik Asmuth disputerar i meteorologi: "Efficient large-eddy Simulation for Wind Energy Applications."

Huvudhandledare: Stefan Ivanell

Fakultetsopponent: Dr Richard Stevens

Länk till avhandlingen publiceras här så snart den har lagt in i universitetets publikationsdatabas DiVA.