Disputation: Magma generation and formation of continental crust in the lzu arc

  • Datum: –18.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Zootissalen, 01:01006, EBC, 102
  • Doktorand: Haochen Duan
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Abigail Barker
  • Disputation

Haochen Duan

Haochen Duan disputerar i mineralogi, petrologi och tektonik: Magma generation and formation of continentel crust in the lzu arc. 

Fakultetsopponent: Dr Susanne M Straub

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/67186080205 

Länk till avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA.