Geologiska föreningens 150-årsjubileum

Välkommen till ett jubileumsmötet i Uppsala 17–19 augusti 2022. Vi vänder oss till alla geovetare som är verksamma i Sverige samt alla som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi. En exkursion kommer att hållas i samband med mötet, lördagen den 20 augusti.

Läs mer under Geologiska föreningen.

Preliminärt program på engelska.

Mer information och kontakt. Har du frågor, kontakta: jubileum@geologiskaforeningen.se