Disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Doktorand: Elisa Savelli
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Giuliano Di Baldassarre
  • Disputation

Elisa Savelli

Elisa Savelli disputerar i geovetenskap med inriktning miljöanalys med avhandlingen;  "Parched Injustice: Unravelling the production and distribution of drought risk in South Africa".

Huvudhandledare: Dr. Maria Rusca
Biträdande handledare: Giuliano Di Baldassarre, Hanna Cloke
Fakultetsoppent: Professor Emily Boyd

Delta via Zoomlänkhttps://uu-se.zoom.us/s/66059860213