Disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Alireza Malehmir
  • Disputation

George (Jorge) Donoso

George (Jorge) Donoso disputerar i geofysik med avhandlingen "Seismic imaging of volcanogenic massive sulphide deposits: From legacy to innovative surveys". 

Handledare: Alireza Malehmir.
Biträdande handledare: Ayse Kaslilar Sisman
Opponent: Dr Beatriz Benjumea Moreno.