CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer 2022

  • Datum:
  • Plats: Gamla Torget Brusewitzsalen 3312 - Gamla Torget
  • Arrangör: CNDS
  • Kontaktperson: Andra Covaciu
  • Seminarium

CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer 2022

Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

Morgonsessionen är riktad mot praktiker med ett nationellt fokus och hålls på svenska. Eftermiddagssessionen fokuserar på forskning och det internationella perspektivet och hålls på engelska.

Titeln för 2022 är Looking back & Moving forward: Post-disaster pathways & adapting to a changing risk environment.

Läs mer under CNDS webb. 

Anmälan görs via ZoomSista anmälningsdag är 4:e oktober 2022

Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.