Disputation

  • Datum:
  • Plats: Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Fritjof Fagerlund
  • Disputation

Georgios Niarchos

Georgios Niarchos disputerar i hydrologi med avhandlingen: "Remediation of per- and polyfluoroalkyl substance-contaminated soil and groundwater, using electrokinetic and stabilisation methods". 

Huvudhandledare: Fritjof Fagerlund

Biträdande handledare: Lutz Ahrens, Dan Berggren Kleja

Fakultetsopponent: Dr Anett Georgi