Disputation i geovetenskap, naturgeografi

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Doktorand: Yunus Baykal
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Thomas Stevens
  • Disputation

Yunus Baykal disputerar i naturgeografi med avhandlingen "Source and age of late Quaternary loess deposits in Europe".

Huvudhandledare: Thomas Stevens

Biträdande handledare: Christian Zdanowicz och Bryan Lougheed

Fakultetsopponent: Professor Philip L Gibbard, University of Cambridge