Disputation i geovetenskap, historisk geologi och paleobiologi

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Sebastian Willman
  • Disputation

Elise Wallet disputerar i geovetenskap, historisk geologi och paleobiologi med avhandlingen "Unlocking the hidden diversity of organic-walled microfossils from the early Cambrian of North Greenland". 

Handledare: Sebastian Willman
Biträdande handledare: Graham Budd, Ben Slater
Opponent: Professor Charles H Wellman, University of Sheffield
Ordförande vid disputationen: Lars Holmer