Licentiatseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Norrland II
  • Föreläsare: Richard Leeding
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Gabriele Messori
  • Licentiatseminarium

Richard Leedings licentiatseminarium: "Wintertime compound extremes in Europe and North America: from dynamics to predictability".